HomeNieuws TH Real Estate verwerft Westfields Logistics in Oirschot

TH Real Estate verwerft Westfields Logistics in Oirschot

Actueel

TH Real Estate heeft namens haar European Cities Fund een logistieke ontwikkeling in Oirschot aangekocht van een joint venture tussen SDK Vastgoed (VolkerWessels) en MG Real Estate.

De bouw van het nieuwe distributiecentrum, in totaal 98.000 m2 groot, is reeds gestart. Het distributiecentrum is gelegen in één van de belangrijkste knooppunten voor e-commerce-activiteiten in Nederland en West-Europa. Het gebied staat bekend als de logistieke hotspot van Eindhoven, voorzien van goede multimodale verbindingen, wat zorgt voor een efficiënte en optimale bereikbaarheid.

 

Aan de logistieke inrichting en de (af)handeling voor e-commerce zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Westfields is ontworpen met dit in gedachten. De verkoop van het distributiecentrum laat zien dat de logistieke hotspots in Nederland nog steeds kunnen rekenen op zowel een sterk aanhoudende gebruikersvraag, als op een onverminderd aanhoudende interesse van internationale beleggers in logistiek vastgoed.

 

MG Real Estate is een Europese ontwikkelaar met het accent op logistiek, kantoren en retail. Zowel SDK Vastgoed als MG Real Estate werken voor de invulling van dit gebied nauw samen met VolkerWessels Logistics Development.

 

Anton van Vlerken, CCO Nederland & Scandinavië bij MG Real Estate, licht toe: "We zijn zeer verheugd over het gesloten partnership met TH Real Estate en kijken ernaar uit om samen te werken en van Westfields een succes te maken." Dennis van de Ven, directeur SDK Vastgoed, vult aan: "De totstandkoming van deze logistieke hub is een uitstekend voorbeeld van samenwerking binnen de lokale Brainport-regio. Samen met de gemeente Oirschot zagen we het onderscheidende vermogen van deze plek als het gaat om logistiek. Met de succesvolle verkoop aan TH Real Estate is dit geloof bekrachtigd"

Thorsten Kiel, hoofd European Industrial and Logistics bij TH Real Estate, licht toe: "We zijn erg blij met de samenwerking met de joint venture voor de succesvolle voltooiing van Westfield Logistics. De Europese logistieke markt blijft zeer aantrekkelijk en de locatie van dit object maakt het bijzonder aantrekkelijk. We hebben ons logistieke platform in Nederland nu uitgebreid tot meer dan € 300 mln in 2018, met verdere investeringen gepland in 2019."


De bouw wordt in twee fasen uitgevoerd door Systabo (VolkerWessels) en behelst drie warehouses. De bouw van fase 1 start in december 2018, omvat 60.789 m2 en zal beschikbaar zijn in oktober 2019. Fase 2 start in maart 2019, heeft een oppervlakte van 37.329 m2 en is beschikbaar in februari 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CBRE of VSR-makelaars.

 

Het European Cities Fund maakt deel uit van de veerkrachtige wereldwijde stedenreeks van TH Real Estate. Investeringen zijn gericht op diversificatie, inkomsten en vermogensgroei op lange termijn. Deze beleggingsstrategieën zijn gericht op het investeren in hoogwaardige activa in toonaangevende steden, die goed gepositioneerd zijn in termen van structurele langetermijntrends, zoals demografische veranderingen, urbanisatie en technologie.


Westfield Logistics Development is de elfde acquisitie voor het fonds en de tweede logistieke asset in Nederland, na de acquisitie van een distributiecentrum in Venlo.


Westfields Logistics Development werd geadviseerd door 3Stone Real Estate en Habraken Rutten, terwijl TH Real Estate werd geadviseerd door Van Gool Elburg, Loyens & Loeff, Cording Real Estate Group, Arcadis, LCEE en A & O.

TH Real Estate acquires Westfields Logistics in Oirschot

TH Real Estate, on behalf of its European Cities Fund has purchased a logistics development in Oirschot, in the Netherlands, from a joint venture between SDK Vastgoed (VolkerWessels) and MG Real Estate.

Constructions has now begun on the new distribution center, which totals 98,000 sqm. Located in one of the most important hubs for e-commerce activities in the Netherlands and Western Europe, the area is known as the logistics hotspot of Eindhoven. It had good multimodal connections, which ensures efficient and optimal accessibility. Catering to e-commerce tenants requires special designs within logistics buildings, Westfield has been designed with this in mind. This sale demonstrates the demand for logistics space in this area of the Netherlands from both local tenants and investors as well as international investors.


MG Real Estate is a European developer focusing on logistics, offices and retail. Both SDK Vastgoed and MG Real Estate worked closely with VolkerWessels Logistics Development on the development of the area.


Anton van Vlerken, CCO the Netherlands & Nordics at MG Real Estate, comments: "We are very pleased with the close partnership with TH Real Estate and look forward to working together to ensure the successful completion of Westfield Logistics Development BV. Dennis van de Ven, director SDK Vastgoed, adds: “ The creation of this logistics hub is an excellent example of cooperation within the local Brainport region. “Together with the Municipality of Oirschot we saw the potential of this site tot provide a high spec logistics facility, the successful sale to TH Real Estate confirms we have accomplished what we set out to do.”


Thorsten Kiel, Head of European Industial and Logistics at TH Real Estate, comments:

“We are very happy to have worked with the joint venture on the successful completion of Westfield Logistics Development. The European logistics market remains very attractive and the location of this asset makes it particularly appealing. We have now grown our logistics platform in the Netherlands to over € 300 mln 2018, with further investments planned for in 2019”.


Construction is being undertaken by Systabo (VolkerWessels) and will consist of three warehouses - in two phases. The construction of Phase 1 will start in December 2018, comprises 60,789 sqm and will be available by October 2019. Phase 2 starts in March 2019, has a surface of 37,329 sqm and will be available by February 2020. For more information, please contact CBRE or VSR brokers.


The European Cities Fund is part of TH Real Estate’s resilient global cities series, which applies strategies designed to focus on diversification, income and long-term capital growth. These strategies focus on investing in high-quality assets in leading cities that are well-positioned in terms of long-term structural trends, including demographic change, urbanisation and technology.

 

Westfield Logistics Development is the 11th acquisition for the Fund, and the second logistics asset in the Netherlands, following the acquisition of a distribution centre located in Venlo.


Westfields Logistics Development received legal advice from 3Stone Real Estate and Habraken Rutten lawyers, whereas TH Real Estate was advised by Van Gool Elburg, Loyens & Loeff, Cording Real Estate Group, Arcadis, LCEE and A&O.

+