icon-arrow-right
HomeOver onsDuurzaamheid

Duurzaamheid

De vernieuwing binnen het ontwikkelen van logistiek en bedrijfsmatig vastgoed gaat verder dan een efficiënt gebouw ontwikkelen voor de gebruiker. Met het ontwikkelen van vastgoed heb je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nieuwbouw zorgt aan de ene kant voor werkgelegenheid, maar aan de andere kant ook voor een toename van CO2-uitstoot. Door in de ontwerpen en uitvoerfase extra aandacht te geven aan CO2-reductie en leefomgeving zijn gebouwen een gezonde business case voor gebruikers, eigenaren en andere belanghebbenden.

BREEAM-certificering

Om dit te realiseren maken wij mede gebruik van de BREEAM-certificering. Binnen VWLD zijn er meerdere BREEAM-experts aanwezig. Daarnaast omarmen wij het Cradle to Cradle-principe. Dit principe geniet al meer bekendheid binnen de woning- en kantoorontwikkeling, maar juist in de logistieke sector zijn hier veel voordelen mee te behalen. Cradle to Cradle gaat uit van het principe dat afvalstoffen de volgende bouwstenen zijn. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar alternatieve energiebronnen, maar ook een energiezuinig ontwerp en het gebruik van energiezuinige installaties. Het doel is een circulaire economie met bijkomstig voordeel dat de leef- en werkomstandigheden sterk verbeteren.

 

Dit vergt een andere manier van denken en ontwerpen, maar levert gedurende de levensduur van een gebouw en na de economische levensduur duidelijke aanwijsbare voordelen en besparingen op voor mens en milieu.

+